Logomuz ucu açık, yayılan 3 tane 8 den meydana gelir. Ortasındaki 3 elektronlu lityum atomu bütünden parçaya, içten dışa doğru dönen pozitif enerjiyi simgeler. -Sınama Çağında Her Zerre Allah'ın Askerleridir. Hz Mevlana-
Gir, Mucit Çık.
online stats
      online stats

  
 

Yazılar

 

 

    Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflamasında Teknoloji Tasarım Dersinin Yeri ve Önemi   

Özgün Olanı Yakalamak İsteyen ve Bu İşi Severek Yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri! Dersimizi Olması Gereken Yere Taşımak İçin Haydi İş Başına... ‘’Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflamasında Teknoloji Tasarım Dersinin Yeri ve Önemi’’   Adlı Çalışma İle Sesimizi Daha Bilimsel Bir Şekilde Duyurabilmek İçin; ‘’Hayatında Ne Değişir? ve Sonuçlar Bölümü İçin’’ Sizlerinde Olumlu Görüşlerinizi Ve Katkılarınızı Bekliyoruz.

       İstendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasına Taksonomi denir.

      Bilişsel Alanda (1. bilgi 2.kavrama 3.uygulama 4.analiz 5.sentez 6.değerlendirme)

      Duyuşsal Alanda  (1.Alma 2.Tepkide Bulunma 3.Değer Verme 4.Örgütleme 5 Kişilik Oluşturma)

      Devinişsel Alanda (1.Uyarılma 2.Kılavuz Denetiminde Yapma 3.Beceri 4.Duruma Uydurma 5.Yaratma)

gibi KPSS ' sınavını geçmek için ezberlediğimiz basamaklarını düşünelim... ve birde;

        Teknoloji Tasarım dersinin kazanımlarını hatırlayalım; Bu kazanımlardan sonra ülkemizdeki durumunu düşünerek bir karşılaştırma yapalım.

      Teknoloji Tasarım dersi doğası itibari ile zaten bir uygulama dersi ve 21. yüzyılın dersi... klasikli̇k ezber ruhunda yok. Yaparak yaşayarak öğrenme var. Her sene aynı kuşaklar işlenmesine rağmen öğrencilerin çıkardığı son ürünlerin  kombinasyonu sınırsızdır. Bundan dolayı özgün olanı yakalamaya çalışan öğrencilerin ve öğretmenlerin bu derste sıkılma şansı yoktur.  

        Kılavuz kitabımızın da sade olması gayet doğal. İlla ki kılavuz kitaba birşeyler eklenecekse bu bilgi değil, gelişmiş ülkelerin kullandığı hayal gücünü ve beyin kapasitesini kat be kat geliştiren teknikler olmalıdır. Kılavuz kitabının çok bilgi ile dolu olmaması ve öğrenci kitabının olmaması durumu toplumumuz tarafından olumsuz algılanıyor. Bu algının değişmesi için çok çalıştım. Öğrencilerim bana bu dersin neden kitabı yok diye sorduklarında; ''Bilgiler kurallar bize bir sınır çizer ve o sınırlar içinde kalmamızı sağlar ve sınırlı olan bu ortamlarda insanlardaki hayalgücü yeteneğinin çıkması düşünülemez. Tüm dünya bizim kitabımız. Her bilgiyi, deneyimi ele alıp geliştirerek değiştirme ve hayatınızda kullanarak çevrenizi değiştirme imkanınız var'' diye cevap verirdim.

       İşte bu düşünce belirli kalıplara ve sınırlara çekilmiş öğrencilerimde bir duygu değişikliği ve hayalgücü patlaması yaratır. Ve hayallerindekilerini bir bir dökmeye başlarlardı. Sonrada gerisi gelirdi... eee   Einstein 'i̇n dediği̇ gibi̇ hayalgücü bilgiden önemlidi̇r..

 Şimdi Bu karşılaştırmayı Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Alanların Son Aşamaları İçin Yapalım
1. Teknoloji ve Tasarım Dersini Özümsemiş, Bilişsel Alanın ''Değerlendirme'' Aşamasında Olan Bir Öğrencinin Kazanımları

Bu Basamakta, Yargıya varır / Hüküm verir, İrdeler, Karşılaştırıp eleştirir, Değer biçer, Uygunluğunu denetler ,Değerlendirir, Tutarsızlıkları söyler, Hataları Düzeltir/Yeniler, Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar, Ölçütlere göre eleştirir, Kural ve ölçüte uygunluğu araştırır.

Hayatında Ne Değişir? 

-Paylaşmanın, takım çalışmasının, üretmenin, ve sonucunda farklılık ve katma değer yaratmanın, olumlu düşüncenin, hayal gücünün kendini, ailesini ve Ülkesini nasıl olumlu bir şekilde değiştireceğini bilir.

-Ülkesinin gelişmesinin insanların bireysel gelişmelerine  bağlı olduğunu insanların bireysel gelişmesinin de her şeyde ve her işte olumlu düşünmeye ve hayal gücünü sınırlamadan serbest bırakmaya bağlı olduğunu bilir.

-İnternet çağında bilginin her yerde rahatlıkla bulunabilineceğini bilir. Kendi enerjisini daha çok üretim aşamalarına verir.

-Benim gerçek dostlarım bana balık veren değil bana balık tutmayı öğretendir.'' öğretisine göre hareket eder. Yeniliğe, gelişerek değişime açıktır.

-Dünya piyasasındaki tehlikeleri sezer.

Örneğin;  ''Ucuz mal alacak kadar zengin değilim'' atasözüne göre piyasadaki ucuz ve kalitesiz malları alarak kazıklanmaz.

-Aradığı ürünlerde fonksiyonelliğe, tasarıma, renk uyumuna, ergonomiye sonunda da inovasyonel işlevselliğe, patente ve markaya önem ve değer verir.

 

2. Teknoloji ve Tasarım Dersini Özümsemiş, Duyuşsal Alanın ''Kişilik Oluşturma'' Aşamasında Olan Bir Öğrencinin Kazanımları

Kişinin bu basamaktaki davranışları onun karakterini yansıtır. Bir bakıma dünya görüşünü, yaşam anlayışını ortaya koyar. Kişinin tüm yaşamı boyunca oluşturduğu duyuşsal özelikleri, bu basamakta hem tutarlı olmuş hem de kapsam bakımından genişlemiş ve zenginleşmiştir. Artık kişinin davranışları büyük bir olasılıkla kestirilebilir.

Hayatında Ne Değişir?

-Ürettiği için kendini güçlü ve işe  yarar hisseder.

-Doğada Yaratılmış Olan Ritm ve Mükemmel Tasarımlar Hakkında Bilgi Sahibi Olduğu İçin Her şeyi Düzenleyen  ve Oluşturan Bir Yaratanın Olduğunu Bilir.

-Tarihi süreç içersinde en küçük bir tekerleğin, demirin icadından tutun günümüzde fen kanunları olan suyun kaldırma kuvveti, yerçekimi ve sonunda bilgisayar gibi birçok buluş hakkında olumlu görüşler bildirir, saygı duyar. Buluşlarında  tarihi süreçle geliştiğini bilir. Kendiside farklı bir ürün elde etmek için çalışır.

-Üretimin kendi ailesi ve ülkesi için değerini bilir ve metodlu, verimli bir çalışkanlık felsefesi geliştirir.

-Özgün bir şekilde çevresini güzelleştirme gayretinde olduğu için ailesinden, okulundan destek alır ve kendine güveni artar.

-21. Yüzyılda toprakları geniş olan değil, faydalı model, patent ve markası çok olan rekabetçi ülkelerin zengin ve güçlü olabileceğini bilir. Ülkesinin güçlü olduğunda, terör, şiddet, iç savaş gibi etkenleri kolaylıkla saf dışı edeceğini, etkilenmeyeceğini ve ülkesinde güven içinde yaşayacağını bilir.

Örneğin heronlar ile ilgili anlaşmazlık çıktığında aynı görevi yapan yerli üretim ankaların yerini alması ve bunun gibi markaların artmasını heyecanla karşılar.

-Vatan sevgisini vatan için çalışmaya eş tutar. Atıllığı ve tembelliği kabullenemez.

3. Teknoloji ve Tasarım Dersini Özümsemiş, Devinişsel Alanın ''Yaratma(Yenilik)'' Aşamasında Olan Bir Öğrencinin Kazanımları

Bu basamakta, yeniden ortaya koyma, benzeri olmayanı yapma, devinişsel özelikleri ağır basan orijinal, benzersiz, yeni davranış örüntüsü oluşturma işidir

     Hayatında Ne Değişir?

       -Kendi potansiyelini bilir ve kullanır ve potansiyelini geliştirmenin özgün yollarını dener, kapasitesini geliştirerek sorun çözme yetisini geliştirir.

       -Sanatsal tasarım ile endüstriyel tasarım arasındaki farkı bilir. Endüstriyel ürünlere sanatsal değer katarak onlara ruh vermek için çalışır. Mekaniklikten uzaklaşarak sanatsal endüstriyel ürünler ortaya koyar.
       -Teknoloji okur yazarı olduğu için hangi ürünün hangi zamanda hangi fiyat aralığında olduğunu bilir. Zamanında 100 dolara ithal edilen civalı hareket (ağırlık) sensörününün bir benzerini kendisinin derste 50 kuruşluk malzeme ile yapacağını bilir.

        -Meslek sahibi olduğunda kendi mesleğini geliştirmek veya kolaylaştırmak için tasarımlar yapar, Çevresinde olumlu değişiklikler yaparak önce kendi takdirini kazanır. Kendini Gerçekleştirir. Yaşamdan Haz Alır.

        -Emeğe saygı duyar,  Çalışan üreten insanları örnek alır. Onlar gibi davranmaya çalışır. Dünyada tutunabilmiş kişilerin, olayların, olguların devletlerin hep üretebilen beyinlerin ürünü olduğunu bilir.

 Örneğin; Peygamberler üreten insanlardı Hz. Davut demiri, Hz. İdris kumaşı, Hz Nuh tahtayı işleyen ve onlardan ürün elde eden insanlardı. Evliyaların ismine bakın; Somuncu Baba ks, Hallacı Mansur ks, Çarkçı Baba ks, Sepetçi Baba ks. geçimini sağlamak için kimi ekmek, battaniye, kimi bıçak, kimi sepet üretiyordu. Birde Padişahların edindikleri mesleklere Bakalım; I. Süleyman Kuyumcu, III. Murad Ok ustası, III. Mehmet zihkir ve kaşık ustası, II. Abdülhamid kakma ve süsleme ustası, Fatih Sultan Mehmed top döküm ustası... ve sonuç ; Koca Bir İmparatorluk...

Sonuç:

Tüm bu bilgi ve deneyimlerden sonra şu sonuç çıkıyor 'Yapıyorum Öyleyse Varım'

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

   
  

      

 

 

 

Kendi Takdirimizi Kazandık

           Meslekte 6. yılını çalışan bir Teknoloji ve Tasarım öğretmeniyim. İlk dört yılımı Erzurumun bir köyünde çalıştım. Bu dersin mantığını bu senelerde öğrencilerle birlikte anlamaya çalıştık ve tüm çalışmalarımızı internet sitesinden yayınladık ( www.ttdersi.itgo.com ).

           Bu süre zarfında yapım kuşağında o yörenin birincil sorunlarına çare bulmaya çalıştık. Donmuş su borularını açan düdüklü tencere, un eleyen sistem, gevenleri kurtararak erozyonu önleyen soba, bit pirenin gelemediği tişörtler, haşere yakalama yok etme sistemi, ısıtan ayakkabı, yemleme paleti, kireç önleyici, kurbağa yakalama, çayları soğutmayan tepsi, otomatik merdane, bağışıklık artıcı, soğuktan dolayı elde oluşan çatlakları giderici krem vb. birçok projeyi bitirerek teknoloji tasarım şenliğinde sergiledik, hayata geçirdik, ve o yörede kullandık.

           Bu dersle çevresindeki çoğu sorunların farkında bile olmayan öğrencilerim, yöre halkı ve ben kendi problemlerimize çare bulmanın hazzını yaşadık ve elde ettiğimiz sonuçlarla kendi takdirimizi kazandık. Çaresizliklere ilaç olduk.

           Burada beni sevindiren en önemli nokta ''vasat, akademik başarısı düşük'' diye tabir edilen öğrencilerden de çok önemli fikirlerin çıkmasıydı. ''İşte eğitim-öğretim bu'' dedim. Tüm öğrencileri kucaklayan. Vasat, sönük hatta beceriksiz diye tabir edilen birçok öğrenci hayatta belki de hiç karşılaşmadığı ''Bunu sen mi yaptın? çok güzel olmuş'' gibi takdir dolu sözlerle karşılaştı. Kendine güveni arttı.

   

           Bütün bu güzelliklerden dolayı, yaparak yaşanılarak öğrenilen Teknoloji ve Tasarım Dersi ''yaşayan bir derstir''.  Soğuktan elleri çatlamış öyle ki çatlakların arası kanamış bir öğrencimin yine o yöredeki bitkilerle derste kendine yara kremi yapması, ve kendi elinde kullanarak bir haftada yaraların iyileşmesini görmemiz öğrencim ve benim için paha biçilmez bir deneyimdi. Yine soğuktan dolayı su borularının hatta giderin bile donduğu bir ortamda dersimizde düdüklü tencereden donmuş suları açan bir tasarım yapmamız ve bunu kullanarak suları açmamız o evdeki kişiler ve benim için unutulmaz bir deneyimdi. Vb. birçok hikayeler...

           Tüm bu kazanımlardan sonra sayın Kurul Başkanlarımızdan ders saatimizin düşürülmesi değil yükseltilmesini bir Teknoloji Tasarım Öğretmeni olarak Ülkem ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm insanlar adına sizlerden istiyorum.

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

   
  

      

 

 

Daha önce neden böyle bir şey düşünmemişler acaba?

 

Az önce radyoda; ''iyi ki bayram sonunda köprüleri tek gidiş 6 şerit yaptılar. Kimin aklına geldiyse çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Çok rahatladık. Daha önce neden böyle bir şey düşünmemişler acaba? '' diye cümleler söylendi:::::::
--- Cevap: Neden bunu daha önce düşünmemişler? Çünkü Önceden inovasyon çalışmaları çok azdı. Son yıllarda gelişmiş ülkelerin inovasyondan sağladığı faydalar öğrenildiği için artık bizde de uygulanmaya başlanıyor. Bu örnek çok güzel bir Hizmet İnovasyonudur. Küçücük bir kural değişikliğinin toplumda yarattığı olumlu etkiye bakınız... işte inovasyonun bu çeşitleri Teknoloji ve Tasarım Dersinde anlatılmaktadır. 
---(Toplumun her yerinde -yukarıdaki köprü örneğinde olduğu gibi-hayatımızı kolaylaştıran, tasarruf sağlayan olumlu inovasyonel gelişmeler olacaktır. Artık bunu hissediyoruz.)
--- Aynı bu hadisi şerifte olduğu gibi; 'Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, sevdiriniz nefret ettirmeyiniz'

 22 Ağustos, 12:31

 

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

 

 

Ülke olarak farklılıklarımızın direnç yaratmadığı, ahenk yarattığı bir ortam hazırlayabilirsek, birlik beraberlik içinde çalışırsak, alçakgönüllülükle bildiklerimizi UYGULAMA ya dökersek hiçbir rüzgar bizi yıkıp boğamaz (Celal ÖNGÜN)

Her Ne Olursa Olsun Teknoloji Tasarımcı Olmaktan Gurur Duyuyorum... ve...

Teknoloji Tasarım Dersininin Önemini Anlamak İsteMEyenlere MESNEVİ ile cevap veriyorum:

Bir nahivci yani gramerci ile gemici hikâyesi

• Bir nahiv alimi bir gemiye binmişti. O kendini pek beğenmiş olan nahivci, yüzünü gemiciye döndürdü.

• Dedi ki: "Sen hayatında hiç nahiv okudun mu?" Gemici; "Hayır." deyince; "Senin ömrünün yarısı hiçe gitmiş." dedi.

• Gemicinin bu sözden gönlü kırıldı, öfkelendi; ama hemen cevab vermedi, sustu.

• Derken, bir rüzgâr çıktı, gemiyi bir girdaba sürükledi. O zaman, gemici, nahiv alimine yüksek sesle seslendi:

• "Ey hoca, söyle bakalım, sen yüzme bilir misin?" diye sordu. Nahivci; "Ey hoş sözlü ve güzel yüzlü gemici, bilmem." deyince,

 • Gemici; "Ey nahivci!" dedi. "Senin bütün ömrün hiçe gitti, çünkü gemi bu girdabda batacaktır."

Şunu iyi bil ki burada, mahvolmayı bilmek gerek, nahiv bilmek işe yaramaz.

• Denizin suyu, ölüyü başında taşır, diri olan denizin elinden nasıl kurtulur?

• Sen de, eğer beşeriyet sıfatlarından, kötü huylarından ölüp kurtulursan Hakk'ın sırlar denizi, seni başının üstünde gezdirir.

• Ey benliğe, gurura kapılarak herkese eşek diyen kişi! Şimdi sen de eşek gibi buz üstünde kalmış, ileri geri adım atamıyacak bir hale gelmişsin.

• İstersen sen, dünyada zamanın en büyük bir bilgini, her şeyin bileni ol.

Şimdi şu dünyanın fanîliğini ve zamanın da geçip gittiğini gör.

• Size Hakk'ta mahvolma, yok olma yolunu öğretmek için söz arasına nahivcinin hikâyesini de kattık.

• Ey aziz dost, fıkhın fıkhını, nahvin nahvini ve sarfın sarfını, ancak yoklukta, yok olmada bulabilirsin.

Hz.Mevlana - Mesnevi

 Burada bilgiyi ve bilgi sahiplerini asla küçümsemiyoruz. Ama Dünyadaki realite ortada; Birey, aile ve ülke bazında bildiklerimizi yaparsak var oluruz ve gelişmiş ülkeler arasına girebiliriz. İlmi ile amel etmeyen; ''Üzerinde kitap yüklü merkep''lere  benzetilmiştir.

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2011-2012 e-Yıllık Plan e-Kılavuz Kitabımız Tüm  Öğretmenlerimizin Hizmetinde...

 

 Artık Yanınızda Telefon, Cep Bilgisayarı veya Dizüstü varsa Yıllık Plan ve Kılavuz Kitap Taşımak zorunda değilsiniz...

Yapmamız gereken sadece sitemizin ''Dokümanlar'' bölümünden 1-eYıllıkPlan-eKılavuzKitap.rar ' ı indirmek ve index sayfasını açmak ve sadece 14 mb hayırlı olsun...

Ayrıca Ölçme-Değerl bölümüne exel ölçme değerlendirme programları kopyalayıp vakit kaybetmeden öğrencilerinizi kontrol edip değerlendirebilirsiniz. Bu programla her ders saatinden en az 5 dakika tasaruf edebilirsiniz..

 

 

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

  

      

 

 

Proje-Tasarım Hazırlama Veritabanı Programı Hakkında...

 

      Bilimsel proje ve tasarım hazırlama veritabanı  olarak  özetlenebilecek bu program, özellikle teknoloji tasarım dersindeki kurgu ve yapım kuşağındaki projelerimizi daha düzenli, daha hızlı, daha yaratıcı ve daha bilimsel yapmak için hazırlanmıştır. Bu programda yapılan tasarımlar yedinci ve sekizinci sınıflarda yapım kuşağı için basamak oluşturarak projeyi ve tasarımı yönetmede  öğrencilere rehber olur. Öğrencilerin kendi kendini mucit olarak yetiştirmesini sağlayan bu program,  yapılandırmacı öğretime uygundur. Öğretmenler ,  öğrencilerin çalışmalarını ve gelişmelerini kolaylıkla takip edebilir.

      Bilimsel proje ve tasarım hazırlama veritabanı programı ,  problem çözme yöntemi basamaklarına göre hazırlanmıştır  ve  yaratıcılığı uyaran tekniklerle birleştirilmiştir. Projenin yazım ve çizim aşamaları için alanlar oluşturulmuştur.  Sağ ve sol beynin  aynı anda ve verimli şekilde çalışması için zihin haritalarından yararlanılmıştır. Hazırlanan programda haritanın bütününü görebilmek için çizim ve yazım aynı sayfada ve çizim sol kısımda konumlandırılmıştır.

      Program Microsoft Office Acces yüklü olan her bilgisayarda çalışır. Kuruluma ve başka programlar arasında geçişe gerek yoktur,  tablo ve formlarla çalışır, kolayca bilgi akışı ve bilgi paylaşımı sağlanabilir.

      Bilimsel proje ve tasarım hazırlama veritabanı programı, öğrencilerimizin çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda teşvik edilmiş olur. Kuşak sonlarında yapılan teknoloji ve tasarım şenlikleri için arşiv görevini üstlenir. Diğer tüm derslerde öğrendiği bilgilerden sentez yapar. Projelerini tasarımlarını yapılandırarak sekizinci sınıfta pazarlama, inovasyon ve patent çalışmalarına katılımları kolaylaşır. Sağ beynini kontrollü hayal gücü ile  geliştirerek  kendini bir mucit olarak yetiştirir. ‘’Hayat boyu öğrenme’’ ve ‘’öğrenmeyi öğrenme’’ olgularını benimser.  Ülkemizdeki   inovasyon ve patent çalışmalarının artması ile beraber ülkemiz zenginleşir.

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

         Ülkesini seven bu dersi desteklemek için elinden geleni yapmalıdır.

          Çünkü bu dersin ortaya çıkması ile toplumda teknoloji okur yazarlığı arttı ve insanlar bilinçlendi. Ülkemiz artık eskisi kadar teknolojide gelişmiş ülkeler tarafından sömürülemiyor. Örneğin 10 yıl önce İtalya'dan 100 dolara ithal edilen civalı hareket sensörününün bir benzeri (Çin malı) günümüzde 2,5 tl' dir. Biz ise bunu derste 50 kuruşluk malzeme ile yapıyoruz. Bu ve bunun gibi örnekler birçok örnekler var.

          Bu şekilde paramız cebimizde kaldığı gibi, gelişmiş ülkelerin o ulaşılmaz, sihir gibi görünen teknolojik aletlerinin yapısını çözebiliyoruz. Biz de yapabiliriz bizde üretebiliriz düşüncesi hakim oluyor ve kendimize güvenimiz artıyor. Ama  dönüp dolaşıp patent konusunda takılıyoruz. Patentini almadığımız tüm çalışmalar ekonomiye dönemediği için yok oluyor, işsizlik artıyor. İşte bu aşamada ülkemizde bu bilinci oluşturmak için Teknoloji ve Tasarım dersi devreye giriyor. Teknoloji ve Tasarım dersi ile taze, güçlü, işlenmemiş hayal gücüne sahip ilköğretim öğrencileri, ekonomide dolaylı üretimin, içine sokularak Ülkemizin kalkınması istenmiştir. Bu bilinci halk olarak benliğimize yerleştirmek için Teknoloji Tasarım dersi bir fırsattır.

         Ülkemiz teknoloji okur yazarlığında geçiş aşamasında olduğu için bazı öğretmen ve öğrencilerin bu dersin mantığını anlayamadıklarından  ders hakkında olumsuz eleştiri yapmaları doğaldır. Fakat gerçekten ülkesini seven kişiler yukarda anlattığımız örnekleri dikkate alarak, aklındaki olumsuz düşünceleri bırakıp 'patent' için var gücüyle çalışmalıdır. Bilgi çağında ülkemizin varlığı  buna bağlıdır. Çünkü; ''Ülkelerin gelişmişliği patent sayıları ile ölçülür.''

hareket sensoru bitti          

 

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

  

      

 


 

Kurgu Kuşağında Hayalgücünü Kurgulamak

 

 

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

  

      

 

Teknoloji Tasarım ve Fotoğrafik Hafıza

Dersin durumunun sürekli tartışıldığı şu günlerde ; sorunlarımıza çare olmak için

        Teknoloji ve Tasarım dersinin  kalbinin tasarım zihinde canlandırılan biçimler olduğu ve bu aktiviteyi sağ beynimizle yaptığımızı öncelikle bilmemiz gerekiyor. Peki sağ beyin nasıl çalışır? Bu sorunun cevabını Türkiye de verebilecek en önemli kişi Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Safi DUYAR'dır.

        Melik Safi DUYAR ın deyimiyle insanlar ilkel beyin denen sağ beynini küçük yaşlarda kullanıyor yaş ilerledikçe insanlar okul sıralarında daha lineer daha sembolik düşünmeye başlığı için sağ beynini daha az kullanıyor. Buda zihin kapasitesinin yarısını kullanmamak demektir. Ayrıca sağ ve sol beyin bu teknikle aynı anda çalıştırıldığı için verim daha da artıyor ve dört kata kadar çıkıyor.

         İşte bu aşamada Avrupa da çok önem verilen Teknoloji ve Tasarım dersinin kalbi yani tasarım Melik Safi DUYAR'ın fotoğrafik hafıza teknikleri ile sistem olarak birleşiyor. Özellikle kuşaklarda anlattığımız yaratıcı düşünceyi geliştiren teknikleri anlatırken daha sistematik daha faydalı olan faydası kanıtlanmış ve insanların zihinsel kapasitesini dört kat artıran fotoğrafik hafıza tekniği de kullanılmalıdır.

 

         Dersimizde bu tekniğin kullanılmasının tüm Türkiye de ki öğretim aktiviteleri açısından faydaları şunlar olabilir:

          1-  Beyin kapasitesini 4  kat artırıldığı için tüm Türkiye deki öğrencilerin zihinsel kapasiteleri artar başarıları artar buna paralel olarak inovasyon ve patent çalışmaları artar. Ülkemiz zenginleşir.

          2- Hafızanın alfabesini kuran bu teknik öğrencilerde hız kazandırır ve kendine güven hissi verir. Çünkü bu teknikle çalışıldığında yanlış yapma olasılığı sıfıra yakındır.

          3- Teknoloji ve Tasarım dersinin önemi tüm branşlar tarafından anlaşılır ve öğrenciler ve öğretmenler idare ve veliler  tarafından 'gereksiz bir ders'  'angarya' gibi tanımlamalar biter. Hatta 'en önemli ders biz bu dersi iyi öğrenmezsek beynimizin kapasitesini tam kullanamayız ve sınavlarda başarısız oluruz.' gibi yaklaşımlar gelir.

 

Koşmak ile uçmak arasında nasıl bir fark varsa öğretim yapmak ile teknik ile öğretim yapmak arasında öyle fark vardır.

          

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

     

   
  

      

 

 

materyal

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

 

Hedef

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

 

 

Celal ÖNGÜN

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

 

   
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
ANASAYFA

  Düzen Kuşağı

  Kurgu Kuşağı

  Yapım Kuşağı

  Yarışmalar

  Patent

  İnovasyon

  Hayal Gücü

  Ar-Ge

  İcatlar

  Mucitler

  Dokümanlar

  Haberler

  Bağlantılar

  Ziyaretçi Defteri

  Blog

  İletişimGoogle Grupları
ttdersi.itgo.com grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et